• Trang chủ
  • Ukraina - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ukraina
0_Pysanka-1.jpg

[WORLDKINGS] Những bộ sưu tập thú vị trên thế giới (P.99) – Bảo tàng trứng phục sinh tại Kolomyya, Ukraina.

11-09-2020

(kyluc.vn - WorldKings.org) Hiện tại đây là bảo tàng duy nhất trên thế giới dành riêng cho quả trứng Phục sinh của Ukraina.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ