• Trang chủ
  • Uskings trip.2017 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Uskings trip.2017
0_MRI_3.png

(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.187. R.V.Damadian - Bác sĩ người Mỹ phát minh ra máy chụp ảnh cộng hưởng từ MRI

23-04-2018

(uskings.us - kyluc.vn) Raymond Vahan Damadian sinh ngày 16/3/1936 tại Forest Hills, NewYork. Ông là người Mỹ gốc Armenia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 19 trang (190 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ