• Trang chủ
  • Uskings trip.2017 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Uskings trip.2017
0_1x-1.jpg

(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.157. Halliburton - Công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất Hoa Kỳ

11-03-2018

(uskings.us - kyluc.vn) Halliburton là công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất Hoa Kỳ và xếp vị trí thứ 2 trên toàn thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 19 trang (190 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ