• Trang chủ
  • Uskings trip.2017 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Uskings trip.2017
0_AT2.jpg

(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.137. A.T. Kearney - Công ty Tư vấn Kinh doanh trả lương cao nhất Hoa Kỳ năm 2017

18-02-2018

(uskings.us - kyluc.vn) A.T. Kearney - một công ty tư vấn kinh doanh đã vượt qua Amazon, Google và Facebook để dẫn đầu danh sách 25 công ty trả lương cao nhất nước Mỹ năm 2017.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 19 trang (190 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ