• Trang chủ
  • Văn miếu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Văn miếu
0_Van-Mieu-2.jpg

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.37) Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) - Trường đại học đầu tiên của Việt Nam

09-09-2020

(Kỷ lục - VietKings) Trải qua gần 1.000 năm lịch sử, với 3 triều đại phong kiến lớn của dân tộc là Lý, Trần, Lê suốt gần 800 năm trị vì trên vùng đất kinh kỳ Thăng Long - Hà Nội đã tạo dựng nên rất nhiều công trình văn hóa to lớn. Nổi tiếng nhất trong số đó là Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (14 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ