• Trang chủ
  • Văn miếu quốc tử giám - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Văn miếu quốc tử giám
0_Van-Mieu-2.jpg

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.37) Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) - Trường đại học đầu tiên của Việt Nam

09-09-2020

(Kỷ lục - VietKings) Trải qua gần 1.000 năm lịch sử, với 3 triều đại phong kiến lớn của dân tộc là Lý, Trần, Lê suốt gần 800 năm trị vì trên vùng đất kinh kỳ Thăng Long - Hà Nội đã tạo dựng nên rất nhiều công trình văn hóa to lớn. Nổi tiếng nhất trong số đó là Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ