• Trang chủ
  • Vải thiều - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vải thiều
0_vai-thieu.jpg

Vải thiều Lục Ngạn được bán với giá 200.000 đồng một hộp 12 quả

26-06-2019

Lần đầu tiên, vải thiều Lục Ngạn được tuyển chọn từng quả, đóng hộp lót lụa và bán với giá 200.000 đồng/hộp 12 quả. Qua tìm hiểu, đây là loại vải được trồng theo quy trình hữu cơ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ