• Trang chủ
  • Vận chuyển hàng hóa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vận chuyển hàng hóa
0_91a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.62] - Kênh đào Panama (Panama): Kênh đào vận chuyển hàng hóa thương mại lớn nhất thế giới

09-01-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Kênh đào Panama là kênh đào vận chuyển hàng hóa thương mại lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ