• Trang chủ
  • Vết thương - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vết thương
0_ti.jpg

[WORLDKINGS] Tin chiều 21.09.2019 – Thiết bị đóng vết thương ZipStitch xử lý vết cắt trong vài giây

21-09-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Sử dụng công nghệ chất lượng phẫu thuật để điều trị vết cắt bằng thiết bị đóng vết thương ZipStitch. Thiết bị này cho phép bạn xử lý hiệu quả các vết cắt bất kể bạn đang ở đâu trong vài giây.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ