• Trang chủ
  • Viên đá quý topaz - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viên đá quý topaz
0_ostro-topaz-news-jpg-thumb-768-768.png

(Worldkings) Top 100 bảo vật thế giới - P24. Viên đá quý Topaz màu xanh khổng lồ nặng 9,381 carat của bảo tàng lịch sử tự nhiên London, Anh.

03-05-2019

(Worldkings.org - Kyluc.vn) - Viên đá topaz khổng lồ màu xanh lam ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, Anh giữ kỷ lục lớn nhất thế giới với trọng lượng 9.381 carat.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ