• Trang chủ
  • Viên kim cuong - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viên kim cuong
0_kyluc-vn_vien-kim-cuong-lon-thu-5-trong-lich-su_du.jpg

Viên kim cương lớn thứ 5 trong lịch sử được bán với giá 40 triệu USD

14-03-2018

Một trong những viên kim cương lớn nhất được tìm thấy cho đến nay đã được bán với giá 40 triệu USD.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ