• Trang chủ
  • Viện hàn lâm khoa học estonia - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện hàn lâm khoa học estonia
0_kyluc-vn_VietKings_-Top-100-Vien-Nghien-cuu-Khoa-h(1).jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.86 Viện Hàn lâm Khoa học Estonia, Tallinn, Estonia

26-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện Hàn lâm Khoa học Estonia gồm những nhà khoa học độc lập nổi tiếng có nhiệm vụ thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển, khuyến khích việc hợp tác khoa học quốc tế, cùng phổ biến kiến thức cho công chúng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ