• Trang chủ
  • Viện hàn lâm khoa học pháp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện hàn lâm khoa học pháp
0_kyluc-vn_VietKings_Top-100-Vien-Nghien-cuu-Khoa-ho.jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.96 Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, Paris, Pháp

10-01-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Khác với Viện hàn lâm khoa học Anh là một cơ quan của chính phủ. Viện hàn lâm khoa học Pháp đã duy trì tính chất phi chính trị, tránh các thảo luận về tôn giáo và các vấn đề xã hội.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ