• Trang chủ
  • Viện hàn lâm khoa học tiệp khắc cũ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện hàn lâm khoa học tiệp khắc cũ
0_kyluc-vn_Top-100-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-noi-tien(3).jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.34 Viện hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc, Praha, Cộng hòa Séc

05-11-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc (viết tắt AV ČR) được thành lập năm 1992 bởi Hội đồng quốc gia Séc để kế thừa Viện hàn lâm Khoa học Tiệp Khắc cũ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ