• Trang chủ
  • Viện kỷ lục châu âu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện kỷ lục châu âu
0_22e.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.333] - Anti-Slavery International (Anh): Tổ chức nhân quyền lâu đời nhất thế giới

02-02-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Tổ chức này có nguồn gốc từ yếu tố cấp tiến của một tổ chức cũ cũng thường được gọi là "Hiệp hội chống nô lệ", Hiệp hội Giảm nhẹ và Xóa bỏ dần dần chế độ nô lệ trong toàn bộ các thống trị của Anh, tổ chức này về cơ bản đã giúp xóa bỏ chế độ nô lệ của Đế chế Anh vào tháng 8 năm 1838.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 34 trang (334 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ