• Trang chủ
  • Viện liên hiệp nghiên cứu hạt nhân dubna - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện liên hiệp nghiên cứu hạt nhân dubna
0_Nuclear3.jpg

Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới - P.44. Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna

12-10-2017

(WorldKings.org - Kyluc.vn) Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna là một cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực hạt nhân, hạt cơ bản được thành lập năm 1956 tại Dubna (Liên Xô).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ