• Trang chủ
  • Viện nghiên cứu hạt nhân đà lạt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện nghiên cứu hạt nhân đà lạt
0_LO-PHAN-UNG-HAT-NHAN-DA-LAT.jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P4: Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam

27-02-2019

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Gần 60 năm tồn tại, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt trực thuộc Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt là nơi đầu tiên ở nước ta nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm từ phóng xạ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ