• Trang chủ
  • Viện nghiên cứu phật học việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện nghiên cứu phật học việt nam
0_50.jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Hội thảo Phật giáo quốc tế được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam - Năm 2006

24-05-2019

(KỶ LỤC - THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Trong 2 ngày 15-16/7/2006, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo quốc tế "Phật giáo trong thời đại mới: Cơ hội và thách thức - Buddhism in the New Era: Chances and Challengers". Đây chính là Hội thảo Phật giáo quốc tế được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ