• Trang chủ
  • Viện tim mạch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện tim mạch
0_Vien-Tim-mach-HN.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 31 năm ngày thành lập Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai (11/11/1989 – 11/11/2020)

10-11-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai được thành lập ngày 11/11/1989 theo quyết định số 704/BYT/QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ