• Trang chủ
  • Việt nam những điều tuyệt vời trong tháng 8 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Việt nam những điều tuyệt vời trong tháng 8
0_bestplus-vn_goldenbooks-vn_minibooks-vn_vietworld.jpg

(Vietnam Values) Việt Nam 2018 - Việt Nam những điều tuyệt vời trong tháng 8

03-08-2018

(Kyluc.vn-Vietkings Top) - Hành trình Việt Nam – Những điều đặc biệt 2018 là nơi quảng bá tất cả các giá trị nổi trội nhất của tất cả các mặt trong đời sống xã hội, thiên nhiên và con người Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ