• Trang chủ
  • Vietkings - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vietkings
0_nien-lich_wowtime_Dh-Tay_Nguyen.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 44 năm ngày thành lập Trường Đại học Tây Nguyên (11/11/1977 - 11/11/2021)

11-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 298/CP ngày 11/11/1977 của Hội đồng Chính phủ với nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn vùng Tây Nguyên.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 358 trang (3575 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ