• Trang chủ
  • Vietkings - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vietkings
0_giadinh.jpg

[Vietkings – Niên lịch Việt Nam 2020] 19 năm ngày lễ Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam (28/06/2001-28-06-2020)

27-06-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, việc quan tâm đến gia đình là đúng vì: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 321 trang (3209 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ