• Trang chủ
  • Vietnam memory championships - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vietnam memory championships
0_SIEU-TRI-NHO.jpg

Thông báo: Cuộc thi Siêu Trí nhớ Việt Nam lần II sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2021

09-11-2020

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Cuộc thi Siêu Trí Nhớ Việt Nam - Lần II sẽ chính thức quay trở lại vào năm 2021.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ