• Trang chủ
  • Viettel tăng 32 bậc trong top 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới năm 2021 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viettel tăng 32 bậc trong top 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới năm 2021
0_Viettel-tang-32-bac.jpg

Viettel tăng 32 bậc trong Top 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới năm 2021

20-02-2021

Giá trị thương hiệu của Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tăng 32 bậc vào năm 2021, trong bối cảnh các thương hiệu viễn thông thế giới có mức giảm giá trị trung bình -2%.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ