• Trang chủ
  • Vietworld - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vietworld
46424_chua-pho-tu-04.jpg

(VIETWORLD) Chùa Phổ Từ - Hayward, California, Hoa Kỳ đón nhận Kỷ lục Người Việt Toàn cầu

12-02-2020

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Chùa Phổ Từ (Hayward, California, Hoa Kỳ) vừa chính thức đón nhận Kỷ lục Người Việt Toàn cầu là Ngôi chùa Việt đầu tiên trên thế giới có ba đơn vị Gia đình Phật tử được thành lập và sinh hoạt trong một Tổ chức Giáo dục tuổi trẻ (Chánh Tâm, Chánh Đức, Chánh Hòa)"

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ