• Trang chủ
  • Vinaconex - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vinaconex
0_nien-lich_Wowtime_VINACONEX-1.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 33 năm ngày thành lập Tổng Công ty CP Vinaconex (27/09/1988 - 27/09/2021)

26-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] ] Được thành lập ngày 27/9/1988 với tên gọi ban đầu là Công ty Dịch vụ lao động nước ngoài thực hiện nhiệm vụ quản lý lực lượng lao động Việt Nam làm việc trong liĩnh vực xây dựng ở nước ngoài.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ