• Trang chủ
  • Vinh dự - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vinh dự
0_hoatdong_lekyniem-44nam.jpg

[Vietkings – Niên lịch Việt Nam 2020] 44 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2020)

01-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức từ tháng 7 năm 1976 khi được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đổi tên từ Sài Gòn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ