• Trang chủ
  • Vua thành thái - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vua thành thái
0_benh-vien-trung-uong-hue-kyluc-vn.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.11] Bệnh viện Trung ương Huế: Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam

07-06-2019

(Kỷ lục - VietKings) Năm 1894, Bệnh viện Trung ương Huế được thành lập theo sắc lệnh của vua Thành Thái. Đây là bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam và Đông Dương. Hiện nay, Bệnh viện Trung ương Huế được xếp hạng đặc biệt và là Trung tâm y tế chuyên sâu của cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ