• Trang chủ
  • Website lưu giữ hơn 2.000 chân dung mẹ việt nam anh hùng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Website lưu giữ hơn 2.000 chân dung mẹ việt nam anh hùng
0_Ra-mat-web-JPG-5289-1604034765.jpg

Website lưu giữ hơn 2.000 chân dung Mẹ Việt Nam Anh Hùng từ tranh vẽ của Kỷ lục gia Đặng Ái Việt

30-10-2020

Lần đầu tiên 2.019 bức tranh bà mẹ cùng thông tin của họ được lưu trữ trên website nhằm bảo tồn, ghi nhớ công lao những phụ nữ kiên cường.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ