• Trang chủ
  • Whole foods bang texas - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Whole foods bang texas
0_whole-foods-save-money.png

(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.243. Whole Foods: Chuỗi siêu thị thực phẩm hữu cơ đầu tiên được chứng nhận đạt chuẩn theo Chương trình Hữu cơ Quốc gia tại Hoa Kỳ

26-06-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Whole Foods là chuỗi siêu thị của Mỹ chuyên bán các sản phẩm thực phẩm hữu cơ không có sản phẩm phụ gia nhân tạo để trồng thực phẩm, màu sắc, hương vị, chất làm ngọt và chất béo hydro hóa. Nó có 479 cửa hàng ở Bắc Mỹ và Vương quốc Anh. Đây là tiệm tạp hóa hữu cơ được chứng nhận đầu tiên ở Hoa Kỳ, nghĩa là nó bảo đảm các tiêu chuẩn của Chương trình Hữu cơ Quốc gia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ