• Trang chủ
  • William jay bowerman - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > William jay bowerman
0_kyluc-vn_Top-100-nha-sang-nghiep-noi-tieng-the-gio.jpg

[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới - P88] William Jay Bowerman- Nike Inc

26-09-2018

(#KỷLục-VietKings) William Jay ‘Bill’ Bowerman (1911- 1999) được lưu danh trong lịch sử thể thao Mỹ như là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất và là người có công sáng lập nên hãng giày thể thao Nike danh tiếng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ