• Trang chủ
  • Wpp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Wpp
0_173z12.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.102] - WPP (Anh): Công ty quảng cáo lớn nhất thế giới tính theo doanh thu

19-03-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) WPP, Anh là công ty quảng cáo lớn nhất thế giới tính theo doanh thu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ