• Trang chủ
  • Xử lý - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Xử lý
0_vo-cua-20-3-21.jpg

Việt Nam xử lý kháng sinh trong nước thải nhờ vỏ tôm, cua

20-03-2021

(kyluc.vn - IndochinaKings.org) Sau khi được nghiên cứu và thử nghiệm, vật liệu chitosan biến tính được chế tạo từ vỏ tôm, cua có thể xử lý được 95% kháng sinh trong nước thải.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 4 trang (31 bài)1234>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ