• Trang chủ
  • Xa lộ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Xa lộ
0_111z4.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.63] - Highway 1 (Úc): Xa lộ quốc gia dài nhất trên thế giới

11-01-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Highway 1, Úc là xa lộ quốc gia dài nhất trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ