• Trang chủ
  • Xe vespa cổ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Xe vespa cổ
0_le-hoi-vespa-02.jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Lễ hội Vespa lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam năm 2007

18-07-2019

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Lễ hội Vespa lần đầu tiên được tổ chức dành cho những người yêu thích loại xe Vespa cổ tại Việt Nam được tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 30/4/2007 tại thành phố Hoa Đà Lạt.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ