• Trang chủ
  • Xuyên việt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Xuyên việt
22681_ong-ho-dai-phuoc.jpg

Kỷ lục gia Hồ Đại Phước và hành trình xuyên Việt chụp hình chợ

07-10-2016

(Kỷ lục) Quả không ngoa khi ông được gọi là "nhà chợ học" hay “lão pho-to… chợ”, bởi gần như sau hơn 20 năm rong ruổi, ông có một kho tàng ảnh và kiến thức khổng lồ về gần hết những ngôi chợ Việt Nam. Đó là Kỷ lục Hồ Đại Phước, người lập kỷ lục chụp ảnh các ngôi chợ có tên nhiều nhất Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 3 trang (21 bài)Đầu<123
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ