• Trang chủ
  • Yêu động vật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Yêu động vật
0_Untitled-1.jpg

Điểm tin kỷ lục: Tìm hiểu quốc gia "Yêu động vật nhất hành tinh" - Không cẩn thận với chuột lang, cá có thể bị bỏ tù bất cứ lúc nào

05-09-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Một đất nước quy định rất chặt chẽ về quyền động vật. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ thấy mình trong danh sách vi phạm pháp luật ở đây.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ