• Trang chủ
  • Youthquake - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Youthquake
0_nguoi-tre-bieu-tinh-o-tay-ban-nha.jpg

Thuật ngữ về người trẻ được Oxford chọn là Từ của năm 2017

22-12-2017

Một năm qua có sự thay đổi mạnh mẽ nhờ chính kiến của người trẻ, đã tạo nên những thuật ngữ mang tính thời đại như Youthquake, Antifa, Kompromat và Milkshake Duck.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ