• Trang chủ
  • Youtube - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Youtube
0_dai-su.jpg

Việt Nam có 3 đại sứ Người sáng tạo thay đổi YouTube đầu tiên

08-05-2020

Bên cạnh chức năng giải trí được nhiều người biết đến, YouTube còn có chức năng đóng góp vào sự phát triển xã hội. Một trong những nội dung đó là chương trình Người sáng tạo thay đổi YouTube.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 4 trang (32 bài)1234>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ