• Trang chủ
  • Ysl - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ysl
0_311b.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.334] - Chrysler Building (Mỹ): Tòa nhà gạch khung thép cao nhất thế giới

31-01-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Với độ cao 319 m, đây là tòa nhà gạch khung thép cao nhất thế giới và là tòa nhà cao nhất thế giới trong 11 tháng sau khi hoàn thành vào năm 1930. Tính đến năm 2019, Chrysler là tòa nhà cao thứ 11 ở thành phố, gắn liền với Tòa nhà Thời báo New York Times.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ