• Trang chủ
  • Yunnan tin - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Yunnan tin
0_911g.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.266] - Yunnan Tin Group (Trung Quốc): Nhà sản xuất và xuất khẩu thiếc lớn nhất thế giới

08-11-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Năng lực của hệ thống sản xuất chính của YTC hiện nay là hơn 40.000 tấn thiếc hữu cơ, 40.000 tấn thanh thiếc và hóa chất thiếc, cùng 2.000 tấn hóa chất asen. Các sản phẩm của nó chủ yếu bao gồm thiếc tinh luyện, thiếc hàn chì, thanh thiếc và hóa chất thiếc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ