• Trang chủ
  • Zealandia - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Zealandia
0_pjimage-7.jpg

Điểm tin kỷ lục: Tìm hiểu những điều thú vị về lục địa nhỏ nhất thế giới - Mệnh danh là vương quốc mất tích Atlantic

10-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Zealandia được ví như vương quốc mất tích Atlantic. Đây được xem là lục địa thứ 8 và cũng là lục địa nhỏ nhất của Trái đất.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ