Điểm danh top 10 loài chim đẹp nhất thế giới

07-01-2017

Trang The Mysterious World vừa bầu chọn ra danh sách 10 loài chim đẹp nhất trên thế giới. Đứng đầu danh sách này là trĩ vàng.

1. Trĩ vàng

Trĩ vàng

 

2. Vẹt đỏ đuôi dài

Vẹt đỏ đuôi dài

3. Chim hồng hạc

Chim hồng hạc

4. Chim công

 

Chim công

 

5. Chim Ramphastos Sulfuratus

 

Chim Ramphastos Sulfuratus

 

6. Hải âu cổ rụt Đại Tây Dương

Hải âu cổ rụt Đại Tây Dương

 

7. Giẻ cùi lam

Giẻ cùi lam

 

8. Chim Bombycilla Garrulus

Chim Bombycilla Garrulus

9. Vịt gỗ

 

Vịt gỗ

 

10. Vẹt đuôi dài lam tía

Vịt gỗaVẹt đuôi dài lam tía


Theo Dân Việt

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ