Chu du 15 thành phố đáng sống nhất thế giới

06-03-2016

Đây là 15 thành phố được bình chọn đáng sống nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Mercer

Theo Hương Mai (Báo giao thông)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ