Đẹp nao lòng hoa nở rộ phủ sắc những con đường

10-05-2016

Xem bộ hình ảnh hoa đẹp nhất thế giới khi chúng nở rộ, tỏa sắc rực rỡ phủ kín những con đường. Hãy cùng chiêm ngưỡng và cảm nhận sắc đẹp qua các hình ảnh này nhé.

 

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (1)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (2)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (3)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (4)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (5)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (6)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (7)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (8)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (9)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (10)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (11)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (12)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (13)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (14)

dep-nao-long-hoa-no-ro-phu-sac-nhung-con-duong (15)


Theo bloganhdep.net

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ