Điểm tin Kỷ lục: Nghệ nhân làm lụa từ tơ sen đầu tiên tại Việt Nam

27-04-2020

Đến làng nghề dệt Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Thành Phố Hà Nội, hỏi nhà bà Thuận - Phan Thị Thuận - làm lụa ai cũng biết. Người nghệ nhân ưu tú này đã gắn bó với nghề dệt lụa từ khi còn nhỏ. Bà không ngừng sáng tạo, từ việc cho tằm tự đan tơ, bà cũng chính là người đã cho ra sản phẩm lụa từ tơ sen, lần đâu tiên có ở Việt Nam.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=t7thIGxC0Yg


Nguồn: Truyền hình Báo Tuổi Trẻ

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ