Herbalife Việt Nam thực hiện màn đồng diễn SHAKE xác lập kỷ lục Việt Nam

25-02-2019

Gần 7000 nhân viên và thành viên của Herbalife đã đồng tham gia động tác SHAKE (lắc), thực hiện bữa ăn lành mạnh của Herbalife Việt Nam. Sự kiện đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là buổi đồng diễn động tác SHAKE có số người tham gia nhiều nhất.


Duy Khang - Kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ