VIETKINGS - KYLUC.TV: Nhiếp ảnh gia - Kỷ lục gia Giản Thanh Sơn tổ chức triển lãm ảnh cá nhân, ra mắt sách 'Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam'

08-10-2019

KYLUC.TV - Vào sáng ngày 4/10/2019, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đã tổ chức buổi triển lãm ảnh cá nhân và ra mắt sách "Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam".

VIETKINGS - KYLUC.VN

VIETKINGS - kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ