Sốc với cách người mẹ ngăn những đứa con sử dụng điện thoại thông minh

12-04-2016

(VietKings) Người mẹ cầm cây súng trên tay và bắn những chiếc điện thoại iPhone của những đứa con để lên án những ảnh hưởng của mạng xã hội gây ra. Sau khi bắn vỡ những chiếc điện thoại, người mẹ này lại tiếp tục lấy cây búa tạ và nện thêm cho nó một vài lần nữa, chỉ để đảm bảo rằng những chiếc điện thoại mà bà đã bắn đã thực sự “chết” và không thể hoạt động được nữa.

 

 


Phong Đặng - Kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ