Sự kiện có số lượng người chơi trống Jazz cùng lúc trên nền nhạc dân gian bài Trống cơm nhiều nhất Việt Nam

04-01-2021

"Chạm âm nhạc, sạc cuộc đời" được tổ chức với mong muốn mọi người có thể “CHẠM” đến khát vọng của mình và “SẠC” lại một tinh thần hứng khởi cho một cuộc đời tốt ��ẹp trong năm 2021. Phần đặc biệt nhất của chương trình để thiết lập Kỷ lục Việt Nam có sự tham gia của 80 nghệ sĩ với 80 bộ trống Jazz trên nền nhạc bài Trống cơm, cùng hàng ngàn người đam mê nghệ thuật, đặc biệt là bộ môn trống. Kỷ lục được thiết lập bởi Touch Music Center.


Video: Touch Music

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ